نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

10.22091/csiw.2022.7493.2168

چکیده

صدر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد. سپس در سه بند، بند الف استرداد دادخواست بند ب، استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات و بند ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات را مورد اشاره قرار داده است. در هر سه بند استرداد دعوا و دادخواست با اراده خواهان است و فقط در بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات) راضی بودن خوانده شرط استرداد است. در این فرض هم اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان می تواند دعوای خود را استرداد نماید. اما دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند به این معنا که خواهان دیگر حق دادخواهی در مورد همان موضوع را ندارد. بنابراین به موجب این ماده در استرداد دعوا و دادخواست اراده خواهان کارگزار است و اراده خوانده یا خواندگان هیچ تاثیری ندارد. به علاوه در مورد تکلیف دادگاه به محکومیت خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی هم در فرض استرداد دادخواست و هم دعوا اشاره ای نشده است. این در حالی است که به طور قطع ارائه دادخواست و سپس دعوی موجب تحمیل هزینه هایی به خوانده یا خواندگان می شود که دادگاه تکلیف دارد در مورد آن رسیدگی کند. هم چنین در این ماده چهار اصطلاح دادخواست، دعوا، ختم مذاکرات و سقوط دعوی مورد اشاره قرار گرفته اما مفهوم آن بیان نشده است. در این مقاله سعی بر آن است تا این ماده مورد بحث و نقد قرار گرفته و با موارد مشابه حقوق فرانسه مورد تطبیق قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dismissal of Actions (Critique of Article 107 of the Code of Civil Procedure with a Comparative Study of French Law)

نویسنده [English]

  • Khayrollah Hormozi

associate professor

چکیده [English]

Abstract

The head of Article 107 of the Code of IRANAN Civil Procedure states that the withdrawal and Dismissal of Actions shall be in the following order. Then, in three paragraphs, paragraph A mentions the withdrawal and Dismissal of Actions, paragraph b, the withdrawal and Dismissal of Actions before the end of the negotiations, and paragraph c, the withdrawal of the Claims after the end of the negotiations. In all three clauses, withdrawal of a petitions and Claims are voluntary, and only in clause c (withdrawal of the Claims after the end of the negotiations) is the satisfaction of the defendant. If the defendant does not consent, the plaintiff can withdrawal and Dismissal of Actions. But the court the plaintiff no longer has the right to sue on the same matter. Therefore, according to this article, the will of the plaintiff is sought in the withdrawal of a petitions and Claims, and the will of the defendant or defendants has no effect. In addition, there is no mention of the court's obligation to pay the costs of the proceedings. Also in this article, four terms of petition, Claims, termination of negotiations and action, but its meaning is not stated. This article tries to discuss and critique this article and apply it to similar cases of French law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • petitions
  • Claims
  • withdrawal of a petitions
  • withdrawal of Claims
  • termination of negotiations
  • Dismissal of Actions
CAPTCHA Image