حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
1. امکان سنجی مسئولیت مدنی کارفرما با مبنای مسئولیت محض در حقوق ایران و کامن لا

منصور نصرتی؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده؛ علی غریبه

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 339-366

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.6776.2051

چکیده
  به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی و نیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی در مواردی جهت حمایت از حقوق زیاندیده و نیز عامل زیان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی از فعل دیگری بدانند که تحت حمایت و نظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی ...  بیشتر

2. تأثیر انتقال تعهد اصلی بر عقود تبعی آن در حقوق ایران و فرانسه

رضا سکوتی نسیمی؛ علی غریبه؛ علی جاوید

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.5406.1830

چکیده
  یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش­بینی قالب­های حقوقی مستقل  جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می­باشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه ...  بیشتر