1. قلمرو ی مالکیت فضا و قرار در حقوق اسلام و غرب: با تأکید بر نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره)

جمشید میرزایی؛ عبدالسعید شجاعی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 181-208

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3120.1366

چکیده
  یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره‌برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش‌های فقه اسلامی و نظام‌های حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، ...  بیشتر

2. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در حقوق اسلام و نظام‌های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا

جمشید میرزایی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 143-172

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2948.1337

چکیده
  توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت­آور دانش و صنعت ساخت­وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه­روز پیچیده­تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان­های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت­های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت­وساز ...  بیشتر

3. مبانی مالکیت فضا و قرار در نظام حقوقی اسلام و غرب

محمد صالحی مازندرانی؛ جمشید میرزایی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 101-122

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.736

چکیده
  توسعه­­ی روز افزون جوامع شهری و محدودیت‌های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می­تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل ...  بیشتر