1. ماهیت و مبنای قاعدة حسن نیت و راه های اثبات آن

احمد دیلمی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3206.1381

چکیده
  چندی است که حسن نیت به مثابة یک قاعدة حقوقی و فقهی توجه صاحب­نظران را به خود جلب کرده است. از جمله پرسشهائی که نسبت به آن وجود دارد این است که ماهیت این قاعده چیست؟ از جنس قواعد ماهوی است یا شکلی؟ و یا دارای ابعاد دوگانه است؟ بعلاوه، آیا این قاعده از بنیادهای توجیهی اخلاقی و عقلانی برخوردار می باشد؟  اگر مستظهر به بنیادهایی باشد ...  بیشتر

2. تعدی و تفریط به عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی در فقه امامیه و اختلاف آن با نهاد تقصیر در کامن لا

احمد دیلمی؛ محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 51-76

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.1055

چکیده
      این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این‌که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفع­کننده­ی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و این­همانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها ...  بیشتر