نویسنده = سید محمدهادی قبولی درافشان
حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 255-282

10.22091/csiw.2021.6260.1957

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی؛ سید محمد صالح قبولی درافشان


درنگی مقایسه‌ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-30

10.22091/csiw.2018.2452.1253

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمد صادق قبولی درافشان


بررسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراه‌کننده

دوره 2، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 77-98

10.22091/csiw.2015.745

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی