کلیدواژه‌ها = فرانسه
مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.7371.2156

زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ مریم رعنائی


موانع ثبوتی عدالت قضایی در اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 183-212

10.22091/csiw.2021.6127.1929

عادل ساریخانی؛ سید حیدرشاه موسوی