کلیدواژه‌ها = تعهد
بررسی تطبیقی تعهد ناشی از ارادۀ یک‌جانبه در حقوق ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 239-266

10.22091/csiw.2021.5854.1889

قاسم فیروزی فر؛ محمد صادقی؛ سید مهدی میرداداشی