علمی و پژوهشی
1. انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی

حسن پوربافرانی؛ احسان اکبری فرد؛ حسن بدری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.555

چکیده
    موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می‌‌شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب

سیدمهدی دادمرزی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.556

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن‌جا که این تعارض در سطحی وسیع‌تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین ­الملل

مجید سربازیان؛ سیده فاطمه زبرجد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 43-70

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.557

چکیده
  تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت­های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. ممتنع شدن اجرای قرارداد با نگرشی تطبیقی به فقه، حقوق ایران و کامن لا

محمد صالحی مازندرانی؛ مونا استادی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 71-92

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.558

چکیده
  مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن‌جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه‌تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری‌های ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. مطالعه تطبیقی بنیادهای تفسیر قوانین جزایی در فقه امامیه و حقوق غرب

محمدرضا ظفری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 93-127

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.559

چکیده
  این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته‌‌های زبان‌شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه‌‌های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام‌‌های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می‌‌شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. بررسی فقهی حقوقی مقابله با قاچاق زنان با نگاهی به اسناد بین‌المللی

سعید عطازاده

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 127-158

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.560

چکیده
  قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمان‌یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار می‌‌نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. جایگاه و اصول دادرسی عادلانه در حقوق بشر و دکترین قضایی اسلام

مصطفی فضائلی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، صفحه 159-178

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.561

چکیده
  ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره‌مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می‌‌یابد، به طوری که می‌‌توان گفت اهمیت عدالت شکلی ...  بیشتر