علمی و پژوهشی
1. قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

حمزه اسفندیاری‌بیات؛ مهسا مدنی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.562

چکیده
   قاعده «ما‌یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. از تملیک تا تعهد: تأملی بر تأثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیت اجاره در حقوق ایران

محمدمهدی الشریف

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 29-58

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.563

چکیده
  به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه‌ها که مبتنی بر اندیشه‌ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. در آمدی بر مسؤولیت کیفری رباتیک از منظر قواعد فن‌آوری و حقوق اسلامی

محمدعلی حاجی‌ ده‌آبادی؛ فاطمه بهزادی‌نیا؛ صالح اسماعیلی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.564

چکیده
  با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا می‌کند و در مقام استفاده از آن‌ها بر می‌آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونه‌ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه‌ی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. حمایت از اماکن عبادی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل

غلامعلی قاسمی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 79-104

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.565

چکیده
  حمایت ازاماکن عبادی ذیل عنوان اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌المللِ بشردوستانه لحاظ شده است.این حمایت شامل منع حمله و تخریب، ممنوعیت بکارگیری درجهت اهداف نظامی و منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به این اماکن، استنظام حمایتی حقوق بین‌الملل در این حوزه بوده که با وجود اسناد بین‌المللی متعدد و رویه‌ی برخی از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. نقش علم به نوعاً کشندگی رفتار در ساختار قتل عمد از منظر حقوق اسلام و غرب

جلال‌الدین قیاسی؛ روح‌ الله اکرمی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 105-134

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.566

چکیده
  یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می‌باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده‌ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام‌های حقوقی غرب مطمح‌نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوء‌استفاده از حق

عباس کریمی؛ هادی شعبانی‌کندسری

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 135-166

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.567

چکیده
  با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می‌گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه‌ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. شرایط تحقق اکراه در قراردادها در حقوق ایران، فرانسه و مصر

محبوبه مینا

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 167-194

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.568

چکیده
  هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب‌نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله‌ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ ...  بیشتر