نویسنده = عادل ساریخانی
بررسی تطبیقی جبران خسارت صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22091/csiw.2022.6493.1999

عادل ساریخانی؛ مهدی شریفی


مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.7371.2156

زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ مریم رعنائی


موانع ثبوتی عدالت قضایی در اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 183-212

10.22091/csiw.2021.6127.1929

عادل ساریخانی؛ سید حیدرشاه موسوی


تأثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 79-106

10.22091/csiw.2020.5560.1829

مرتضی فتحی؛ عادل ساریخانی؛ رضا رضایی


بررسی تطبیقی زمان ولوج روح در اسلام و سایر ادیان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-140

10.22091/csiw.2020.4984.1689

عادل ساریخانی؛ حسین محمدی درح؛ قاسم اسلامی نیا


تاثیر زیستگاه بر بزهکاری در آموزه های حقوق اسلام و غرب

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 57-90

10.22091/csiw.2019.2802.1308

مهدی چگنی؛ عادل ساریخانی؛ محمد صادق آزادفر