نویسنده = غلامعلی قاسمی
محدودیت های اصل شفافیت در قرآن و حقوق عمومی ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 179-208

10.22091/csiw.2020.3986.1510

نسرین کردنژاد؛ غلامعلی قاسمی


مسئولیت بین المللی آمریکا در شهادت سردار سلیمانی

دوره 7، شماره 2 ( ویژه نامه شهادت سردار سلیمانی)، تیر 1399، صفحه 189-216

10.22091/csiw.2020.5187.1734

غلامعلی قاسمی؛ محمد ستایش پور


امکان سنجی اجرای نظریه حکمرانی خوب درجوامع اسلامی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 151-178

10.22091/csiw.2015.723

محمد هادی مفتح؛ غلامعلی قاسمی؛ نسرین کردنژاد