کلیدواژه‌ها = ایران
مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.7371.2156

زهرا ساریخانی؛ عادل ساریخانی؛ مریم رعنائی


تأثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 79-106

10.22091/csiw.2020.5560.1829

مرتضی فتحی؛ عادل ساریخانی؛ رضا رضایی