کلیدواژه‌ها = تقصیر
مطالعه تطبیقی مصونیت و مسئولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و نظام کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22091/csiw.2022.7707.2207

یاسمن سعیدی؛ ابراهیم یاقوتی