نویسنده = محمد علی حاجی ده آبادی
مطالعه تطبیقی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلیس در پرتو نظریه جریان‌های چندگانه

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 101-122

10.22091/csiw.2023.8790.2354

محمدخلیل صالحی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد رضا اسدی


مقایسۀ خودکنترلی از منظر هیرشی و فیض کاشانی با تأکید بر محجّه البیضا

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 119-150

10.22091/csiw.2021.7141.2119

محمد علی حاجی ده آبادی؛ مجتبی یاسینی نسب


مطالعه تطبیقی جنین آزاری در نظام کیفری انگلستان، آمریکا و ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 65-88

10.22091/csiw.2021.4502.1593

محمد علی حاجی ده آبادی؛ عاطفه حسن نژاد؛ نازنین نصیری جامی


درآمدی بر ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری در پذیرش دلایل باطل (در حقوق اسلام، ایران و غرب)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 161-187

10.22091/csiw.2017.1801.1160

جلال الدین قیاسی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ فرشید دهقان


در آمدی بر مسؤولیت کیفری رباتیک از منظر قواعد فن‌آوری و حقوق اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 59-78

10.22091/csiw.2015.564

محمدعلی حاجی‌ ده‌آبادی؛ فاطمه بهزادی‌نیا؛ صالح اسماعیلی