کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه های حقوق طبیعی و فقه امامیه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 173-202

10.22091/csiw.2020.4282.1556

روشنک صابری؛ سید احمد حبیب نژاد؛ رحیم پیلوار


درنگی مقایسه‌ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-30

10.22091/csiw.2018.2452.1253

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمد صادق قبولی درافشان


مبانی قانون گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 57-84

10.22091/csiw.2018.2066.1206

علیرضا دبیرنیا؛ فاطمه سادات نقوی