کلیدواژه‌ها = دفاع مشروع
مهمترین راهکارهای حقوقیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی

دوره 7، شماره 2 ( ویژه نامه شهادت سردار سلیمانی)، تیر 1399، صفحه 63-90

10.22091/csiw.2020.5315.1764

مهناز رشیدی؛ علی مشهدی


ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل توسل به زور

دوره 7، شماره 2 ( ویژه نامه شهادت سردار سلیمانی)، تیر 1399، صفحه 151-188

10.22091/csiw.2020.5317.1765

مصطفی فضائلی


ابعاد حقوقی به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده در عراق

دوره 7، شماره 2 ( ویژه نامه شهادت سردار سلیمانی)، تیر 1399، صفحه 217-244

10.22091/csiw.2020.5237.1748

سیامک کرم زاده؛ عبدالله عابدینی


موازنه ی آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 183-208

10.22091/csiw.2019.3915.1503

سید محمدحسن موسوی خراسانی؛ جواد ایروانی