نویسنده = محمد صالحی مازندرانی
آیین تعقیب قاضی و شیوه های رسیدگی آن در کشورهای اسلامی، رومی‌ -ژرمنی و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22091/csiw.2023.8783.2351

محمد صالحی مازندرانی


تأثیر تمایز رویکردیِ حقوق مدرن و حقوق سنّتی بر روش‌شناسیِ حقوقی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 125-152

10.22091/csiw.2018.1312.1086

محمد صالحی مازندرانی؛ صفیه السادات ملاباشی


پژوهش تطبیقی تشریفات اراده در ایقاع در حقوق اسلام و غرب

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 71-98

10.22091/csiw.2017.614.1018

محمد صالحی مازندرانی؛ حانیه ذاکری نیا


مبانی مالکیت فضا و قرار در نظام حقوقی اسلام و غرب

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 101-122

10.22091/csiw.2016.736

محمد صالحی مازندرانی؛ جمشید میرزایی