نویسنده = علیرضا دبیرنیا
تقنین قضایی؛ بررسی نسبت نظام حقوقی ایران با مکتب واقع‌گرایی حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22091/csiw.2023.8449.2304

علیرضا دبیرنیا؛ عادل شیبانی


درآمدی بر نسبت میان نظریه اخلاقی امر الهی و حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22091/csiw.2023.8774.2349

علیرضا دبیرنیا؛ احسان موحدی پور؛ اعظم طالب نجف آبادی


مبانی قانون گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 57-84

10.22091/csiw.2018.2066.1206

علیرضا دبیرنیا؛ فاطمه سادات نقوی