نویسنده = علیرضا دبیرنیا
جایگاه دولت و حقوق ملت در پرتو نظریه امر الهی: مطالعه تطبیقی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22091/csiw.2023.6781.2053

کمیل صادقی؛ علیرضا دبیرنیا


درآمدی بر نسبت میان نظریه اخلاقی امر الهی و حقوق بشر

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 25-42

10.22091/csiw.2023.8774.2349

علیرضا دبیرنیا؛ احسان موحدی پور؛ اعظم طالب نجف آبادی


مبانی قانون گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 57-84

10.22091/csiw.2018.2066.1206

علیرضا دبیرنیا؛ فاطمه سادات نقوی