کلیدواژه‌ها = اسناد بین المللی
ممنوعیت اعدام و مشروعیت اسقاط جنین، قبض و بسط ناروا در حق بر حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22091/csiw.2022.8462.2306

حسین جوان آراسته


تحلیل نقد دیدگاه فمینیستی از تعاریف معلول و معلولیت در اسناد حقوقی ایران و اسناد بین المللی

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 213-234

10.22091/csiw.2020.5636.1844

فاطمه فهیمی؛ نعیمه پورمحمدی؛ سید محسن فتاحی؛ مهدی لک زایی