علمی و پژوهشی
1. معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

محمدباقر پارساپور؛ سوسن نوربخش

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.798

چکیده
   اولیای قانونی در کلیه‌ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می‌باشند. تعریف «مصلحت» در همه‌ی نظام‌های حقوقی توأم با گونه‌ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت‌های تقنین، قضا و اجرا می‌تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب‌های ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. نقش منطقه گرایی در حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای: با تأکید بر نقش سازمان همکاری اسلامی در منطقه خاورمیانه

سیده لطیفه حسینی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.810

چکیده
  فرایند منطقه‎ای شدن واکنشی به عدم توانایی الگوی دولت- ملت در دستیابی به نتایج مطلوب بوده که به تحدید حاکمیت می‌پردازد. فصل هشتم منشور ملل متحد بر نقش مؤثر ترتیبات منطقه­ای در حفظ صلح و امنیت منطقه­ای و حل اختلافات محلی از طریق این ترتیبات تأکید کرده است. در همین راستا خاورمیانه از میانه‌ی قرن بیستم، مرکز توجه جهانی به شمار می‌رفته ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. ضرورت فقهی طرح منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای : ممنوعیت سلاح هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام

سعید داودی لیمونی؛ علیرضا داودی لیمونی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 51-72

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.815

چکیده
  موضوع کنترل تسلیحات به ویژه در گونه‌ی اتمی و هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی جهان معاصر تلقی می‌شود. برداشت از قواعد مبتنی بر منابع و اصول اسلامی به عنوان منبع تعیین و جهت‌دهی به رفتار دولت‌های اسلامی در ارتباط با این‌گونه از تسلیحات محل اختلاف است . ممنوعیت یا عدم ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، خصوصاً سلاح هسته‌ای، ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. مبانی و آثار تعویق صدور حکم مجازات در نظام‌های کیفری اسلام، ایران و فرانسه

عادل ساریخانی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.737

چکیده
  یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. مبانی مالکیت فضا و قرار در نظام حقوقی اسلام و غرب

محمد صالحی مازندرانی؛ جمشید میرزایی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 101-122

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.736

چکیده
  توسعه­­ی روز افزون جوامع شهری و محدودیت‌های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می­تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. رویکرد کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس به موازین بین‌المللی حقوق خانواده

محیا صفاری نیا

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 123-142

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.814

چکیده
  موازین بین‌المللی ناظر بر حوزه خانواده از منظر چند شاخه حقوقی مشتمل بر رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل بشر قابل مطالعه است. به رغم تصور اولیه مبنی بر تحدید موازین مربوط به خانواده در چارچوب حریم خصوصی شهروندان، باید گفت حوزه مزبور متضمن موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. حق داشتن وکیل در اسلام و حقوق بین‌المللی بشربا تأکید بر مرحله تحقیقات مقدماتی

مصطفی فضائلی؛ ابراهیم ملاکه

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 143-173

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.896

چکیده
  حق داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار می‌آید که به وسیله‌ی آن شخص فرصت اثبات بهتر بی‌گناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی وی می‌باشد. در این رهگذر بیان دیدگاه‌های اسلام، به عنوان مکتبی که مبین و پاسدار ارزش‌های اخلاقی ...  بیشتر