علمی و پژوهشی
1. دوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه

مهدی شهابی؛ نفیسه جعفری

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.747

چکیده
  قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌ که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. تحلیل تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران فرانسه

علیرضا فصیحی زاده؛ اعظم حیدری

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.783

چکیده
  چکیده اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می‌تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می‌باشد. در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. اندیشه ابن‌سینا : الهام‌بخش نظریه حقوق طبیعی آکویناس

سید محمد قاری سید فاطمی؛ مجید نیکویی

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 49-76

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.754

چکیده
  به رغم بحث فراوان از اثرپذیری آکویناس از اندیشه‌ی ارسطو و الهیات مسیحی، تأثیر فکری اندیشمندان اسلامی بر نظریه‌ی حقوق طبیعی آکویناس همواره مغفول مانده است. مسأله‌ای که علت آن را باید در عدم تلاش اندیشمندان مسلمان در ایجاد یک تئوری نظام‌مند حقوق طبیعی دانست. مقاله‌ی پیش‌رو، با تبارشناسی نظریه‌ی حقوق طبیعی آکویناس از یک‌سو، و اثبات ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. بررسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراه‌کننده

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.745

چکیده
    تبلیغات تجاری به عنوان یکی از عناصر مهم در هر راهبرد کسب‌و‌کار، از طریق ارائه‌ی اطلاعات و معرفی کالاها و خدمات، سبب افزایش رقابت در بازار می‌شوند. تبلیغات مزبور به واسطه‌ی انتقال اطلاعاتِ ناظر بر محصولات، کارکردی حیاتی در منتفع نمودنِ هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارند. از همین رو است که تصور یک اقتصاد سرمایه‌داریِ ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. حق بر محیط‌زیست از منظر حقوق بشر بین‌المللی و اسلام

محسن قدیر

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 99-124

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.808

چکیده
  همواره طبیعت از مهم‌ترین ارکان حیات بشری به شمار آمده است. از این‌رو، احترام به محیط‌زیست در همه‌ی ادوار تاریخی مطمح‌نظر بوده است. ابتدا در حقوق بین‌الملل معاصر سعی بر حمایت از محیط‌زیست شده که در قالب حقوق بین‌الملل محیط‌زیست تبلور یافت اما عدمِ کفایتِ این حمایت و ضرورت حفاظت از محیط‌زیست برای انسان امروز و نسل‌های آینده، ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. بازاندیشی در تحقق دفاعیات کیفری اضطرار و اکراه در مصادیق مشتبه

جلال الدین قیاسی؛ سیدمحسن قائم فرد

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 125-150

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.809

چکیده
  اضطرار و اکراه، همواره در زمره‌ی دفاعیات قابل استناد در رفع مسؤولیت کیفری از اشخاص به شمار می‌روند. تمییز دو دفاع مزبور از یکدیگر به جهت ترتب آثار حقوقی متفاوت بر آنها امری اجتناب ناپذیر است. گاه در شمول این دو دفاع نسبت به برخی مصادیق تردید به وجود می‌آید که اعمال برخی ضوابط جهت دفع این تردید کارساز خواهد بود. این امر در شرایطی است ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. امکان سنجی اجرای نظریه حکمرانی خوب درجوامع اسلامی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

محمد هادی مفتح؛ غلامعلی قاسمی؛ نسرین کردنژاد

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 151-178

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.723

چکیده
  آموزه‌ی حکمرانی خوب در دهه‌های اخیر و متعاقب عدم موفقیت نظریات ناظر بر دولت، از سوی نهادهای بین‌المللی نظیر کمیسیون حقوق بشر و بانک جهانی مطرح گردید. این آموزه بر توانمند سازی دولت تأکید داشته و تحقق امر مذکور را منوط به اصلاح روش حکومت‌داری می‌داند. طرح این دیدگاه در مجامع غربی سبب شده عده‌ای امکان اجرایی شدن آن را در جوامع اسلامی ...  بیشتر