نویسنده = رضا حسین گندمکار
پرداخت اجرت حضانت در فقه اسلامی، نظام‌‌های حقوقی ایران و ایالات متحده

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 215-236

10.22091/csiw.2022.7570.2187

رضا حسین گندمکار؛ مرتضی فتحی؛ ستار محمدی رزینی