علمی و پژوهشی
1. تحلیلی بر نظام نیمه ‌آزادی در حقوق کیفری ایران و فرانسه با رویکردی به مبانی فقهی آن

روح الله اکرمی؛ فرزانه سیف الله پور

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 1-38

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3221.1387

چکیده
  نظام نیمه‌آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت‌های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می‌سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می‌گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. حق بر رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

علیرضا دبیرنیا؛ اعظم طالب نجف آبادی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 39-66

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2833.1313

چکیده
  حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. یکی از روش‌های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می‌گیرد. در یک رویکرد ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. مطالعه تطبیقی تحصیل مال نامشروع و تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب

منصور رحمدل

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 67-92

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2080.1209

چکیده
  در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. حقوق و تعهدات بین‌المللی حکومت‌های ناشی از انقلاب : با نگاهی به بیداری اسلامی

سید یاسر ضیایی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 93-124

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3339.1413

چکیده
  انقلاب یا شورش به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی از جهاتی موضوع حقوق بین‌الملل بوده است. هرچند انقلاب و سرکوب انقلاب در حقوق بین‌الملل ممنوع نشده است، اما در برخی از اشکال حکومت نظیر حکومت استعمارگر، حکومت اشغال‌گر و حکومت نژادپرست خیزش مردم به رسمیت شناخته شده است. جریانی قدیمی و متزلزل در نامشروع دانستن حکومت‌های ناقض حقوق بشر و بشردوستانه ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. بررسی مفهوم توقیفی بودن حقوق عینی: مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه،آلمان،اسپانیا و حقوق اسلامی

جلیل قنواتی؛ پوریا شیرخانی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 125-150

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2726.1298

چکیده
  انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق­های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می­توانند از قالب­هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص­ کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام­های حقوقی به قاعده پیش­گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. ایفای به غیر از موضوع تعهد: مطالعه ی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه

محمود کاظمی؛ ابوالفضل شاهین

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 151-180

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3064.1353

چکیده
  متعهد می­تواند در راستای ایفای تعهد با رضایت متعهدله مالی غیر از موضوع تعهد به او تسلیم کند و به این وسیله وفای به عهد تحقق یافته و ذمه او بریء می­شود. این نهاد «ایفای به غیر موضوع تعهد» است که مستقل از «تبدیل تعهد» می‌باشد. در قانون مدنی ایران نصی در مورد شرایط، ماهیت و احکام این تأسیس حقوقی وجود ندارد. در حقوق فرانسه ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. قلمرو ی مالکیت فضا و قرار در حقوق اسلام و غرب: با تأکید بر نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره)

جمشید میرزایی؛ عبدالسعید شجاعی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 181-208

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3120.1366

چکیده
  یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره‌برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش‌های فقه اسلامی و نظام‌های حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، ...  بیشتر