علمی و پژوهشی
1. جایگاه ستون فقرات نظام حقوقیِ رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی حقوقی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی

نصراله جعفری خسرو آبادی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1466.1110

چکیده
  در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی می­شوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد می­شود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. عملکرد داعش از دیدگاه قواعد حقوق اسلامی و حقوق بین الملل بشردوستانه

کارن روحانی؛ فرید سلطان قیس

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 25-52

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2075.1208

چکیده
  پس از حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان و عراق، گروه های مسلّح مبتنی بر عقاید و باورهای مذهبی در هر دو کشور ظهور و گسترش یافت. اگرچه ساختار کلّی و مانیفست این گروه ها منبعث از تفکرات گروه القاعده بود، اما عملکرد و دیدگاه هرکدام از گروه ها، در پاره ای از مسائل، متفاوت از سایر همفکرانشان بروز می کرد. اما وجه اشتراک تمامی این گروه ها، داشتن ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. مبانی رویکرد حقوقی متن باز در اسناد بین المللی حقوق بشر و ارزیابی قابلیت استناد به آنها در فقه امامیه و حقوق ایران

سید حسن شبیری زنجانی؛ جعفر نظام الملکی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 53-90

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3346.1416

چکیده
  رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. پژوهشی تطبیقی درباره مفهوم، ماهیت و شرایط اصل تناسب در حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق اسلام

عباسعلی عظیمی شوشتری؛ سید مرتضی حسینی فاضل

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3223.1388

چکیده
  اصل تناسب در پروتکل الحاقی یک و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی به عنوان یک قاعده حقوقی عرفی تدوین شده است. با این حال مفهوم، ماهیت و نیز شرایط اعمال آن با ابهاماتی روبروست. در حقوق اسلام نیز به ویژه در موضوع دفاع، احکامی بیان گردیده که با اصطلاح نوپیدای «اصل تناسب» همگونی دارند. بررسی تطبیقی این اصل به منظور تبیین نقاط اشتراک ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. نقش کلینیک های حقوقی دانشگاهی و مسجد محور در ارتقای آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان

مصطفی فضائلی؛ فاطمه السادات حق شناس

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 119-140

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2840.1312

چکیده
  در دهه­های اخیر آموزش حقوق بشر به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگ حقوق بشر در جهان، همواره دغدغه اصلی فعالان حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. در این زمینه، تلاش­های زیادی صورت گرفته و از جمله مهم­ترین آن­ها اعلامیه سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر است که طی قطعنامه 137/66 مورخ 19 دسامبر 2011 مجمع عمومی سازمان ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخلف متعهد از انجام تعهد (مطالعه در حقوق ایران و نظام کامن لا و رومی ژرمنی)

رضا حسین گندم کار

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 141-166

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3514.1439

چکیده
  اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن‌ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه‌حل‌های مختلفی در نظام‌های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش‌بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حیوان در حقوق اسلام و غرب

علیرضا یزدانیان؛ عباس نیازی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 167-192

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2250.1232

چکیده
  مسئولیت ناشی از حیوان از روزگار کهن در جوامع بشری مطرح بوده است. هرچند فروضی از این مسئولیت که یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است در برخی از قوانین مطرح‌شده، اما مورد  پژوهش مستقلی در حقوق کشورمان واقع نشده است و با توجه به استفاده از حیوانات در جوامع شهری و روستایی این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در ...  بیشتر