علمی و پژوهشی
1. محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت‌های اسلامی و سکولار

علی بهادری جهرمی؛ علی فتاحی زفرقندی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.917.1051

چکیده
  آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. حق بر شهروندی؛ گذار از وضع طبیعی به سوی جامعه مدنی

مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی؛ رقیه عسکرزاده مزرعه

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1078.1066

چکیده
  انسان، موجودی عقل‌بنیاد، خودآئین و در نتیجه ارزشمند است که تنها به صِرف انسان بودن و نه برخورداری از ویژگی خاص یا موقعیت ممتاز، از پاره‌ای استحقاقات ذیل عنوان حقوق بشر برخوردار می‌گردد. حق­های بشری، حق­ادعاهایی فراتأسیسی، غیر قابل سلب، اسقاط و انتقال بوده و از این رو، نقش دولت‌ها در رابطه با آنها، نقشی صرفاً اعلامی است.  با ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارگردگرا

حسین سیمایی صراف؛ ابراهیم عبدی پور؛ جواد معتمدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.2176.1220

چکیده
      دیدگاه­های کلانی که چارچوب اندیشه تفسیری را شکل می­دهد با عنوان رویکرد می­شناسیم. به طور کلی، رویکردهای تفسیری را می­توان به دو دسته «اراده­گرا» و «کارکردگرا» تقسیم نمود. رویکرد تفسیری در فقه اسلامی دو هدف اصلی دارد: انسجام نظام تفسیری، و کشف اراده شارع. انسجام تفسیری و منطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. پژوهش تطبیقی تشریفات اراده در ایقاع در حقوق اسلام و غرب

محمد صالحی مازندرانی؛ حانیه ذاکری نیا

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 71-98

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.614.1018

چکیده
  ایقاع عمل حقوقی یک­جانبه است؛ از آنجا که اختیار تصرف در حقوق دیگران امری استثنایی است، دولت­ها لازم می­بینند، سلامت و نفوذ اراده­ی کسی که به تنهایی تصمیم می­گیرد را مورد بازرسی قرار دهند. لذا قانون­گذاران در نظام­های حقوقی، تشریفاتی را در عرصه ایقاعات مقرر می­دارند. اما تشخیص این که این تشریفات تا چه اندازه آزادی اراده ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. ماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی در دو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی

عباسعلی عظیمی شوشتری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1685.1144

چکیده
  برداشت­های  متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگ­های اخیر شده است. این واقعیت، بررسی دوباره اصل مذکور در مقررات بین­المللی و ابهام­زدایی از آن را ضرورت  بخشیده است. یکی از بهترین روش­ها برای رفع ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. تأملی بر نسبت میان حمایت از اقلیت‌ها و صلح و امنیت منطقه‌ای در اسلام و حقوق بین‌الملل

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 123-146

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.801

چکیده
  حفظ صلح و امنیت بین­المللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقه­ای که آن هم خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی به نظر می­رسد. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیت­ها برای تأمین ثبات، صلح و امنیت بین­المللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروه­ها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. جایگاه حقوقی تبلیغ توسل به زور علیه دولت‌ها با تأکید بر رهیافت اسلامی

غلامعلی قاسمی؛ مسلم ملکی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 147-178

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1736.1151

چکیده
  اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بین­المللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بین­المللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بین­الملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بین­المللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، به­ویژه در منطقه ...  بیشتر