علمی و پژوهشی
1. بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریه حکمرانی خوب

محسن طاهری؛ محمد جواد ارسطا

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.2484.1259

چکیده
  شفافیت، مقوله­ای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد می­شود و یکی از مؤلّفه­های اساسی حکمرانی خوب به شمار می­آید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را می­توان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینه­ساز و تقویت­کننده دیگر مؤلفه­ها نیز به شمار ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب و اسلام؛ «نظام دموکراتیک» و «نظام مبتنی بر شریعت مقدس در قانون اساسی ایران»

علیرضا دبیرنیا؛ طیبه اسدآبادی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.2160.1217

چکیده
  حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی می‌یابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز می‌شود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. تعدی و تفریط به عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی در فقه امامیه و اختلاف آن با نهاد تقصیر در کامن لا

احمد دیلمی؛ محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 51-76

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.1055

چکیده
      این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این‌که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفع­کننده­ی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و این­همانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. دوره‌ای بودن انتخابات در حقوق بین الملل بشر، و مسئله توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه

سید قاسم زمانی؛ محمد آدمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 77-100

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2330.1240

چکیده
  حسب اسناد بین المللی و منطقه­ای، حق بر مشارکت سیاسی، و به­ویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حق­های بشری قلمداد می­گردد. این حق، در زمره حق­های منفی و از جمله تعهداتِ به­نتیجه یا به­نتیجه­ی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواری­بودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبه­ای از آن به­شمار می­رود. ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. بررسی مبانی رعایت قواعد بشردوستانه توسط گروه‌های غیردولتی، از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ مطالعه موردی وضعیت عراق و سوریه

سیامک کرمزاده؛ بهرام مرادیان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 101-128

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1655.1140

چکیده
  در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایه‌گذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابل‌توجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گسترده‌ای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوه‌های تروریستی استفاده می‌کند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. بررسی خسارت انتظار ناشی از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ایران

اسماعیل نعمت اللهی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 129-156

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1937.1187

چکیده
  نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیدة شایعی است و نظام‌های حقوقی مختلف شیوه‌های متنوعی برای مقابله آن اندیشه‌اند. در نظام‌های کامن­لایی، اولین و مهم‌ترین شیوة مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوة فرعی و استثنایی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل در تعهدات قراردادی و براتی (ایران، انگلیس، کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

سید یونس نورانی مقدم؛ بیژن حاجی عزیزی؛ حسین محمودی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 157-186

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1909.1181

چکیده
  شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراردادی و براتی به منظور تعیین ضمانت­اجرای عدم چنین توافقی و همچنین ضمانت­اجراهای عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیین­شده کمک خواهد نمود. در حقوق ایران چنین توافقی در تعهدات قراردادی اجمالاً در قالب شرط صفت تبیین می­شود که ضمانت­اجرای عدم چنین توافقی، موجب حالّ محسوب­شدنِ تعهد است. همچنین ...  بیشتر