علمی و پژوهشی
1. بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام

ایرج بابایی؛ اسماعیل کشاورز صفی ئی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2486.1260

چکیده
  ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب­بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق­محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق­های دیگران بوده است. به گونه­ای که  فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می­باشند. ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. نقد نظریۀ امتناع حقوق اسلامی مدرن

سید علیرضا حسینی بهشتی؛ مهدی مرادی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 25-54

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2915.1328

چکیده
  از نظرگاه وائل­بن­حلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفت­شناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشتۀ تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفت­شناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزام­آور در کدهای ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. آزادی عقیده و بیان در اندیشه های آیت الله جوادی آملی با نگاهی به حقوق غرب

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ علی نوری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1969.1192

چکیده
  پرسش از آزادی و تفسیر آن همواره در طول تاریخ موضوع تأمل اندیشمندان و متفکران بوده است. اندیشه ملحدانه رهایی از قیود دینی را معنای آزادی می‏داند؛ امّا تفکر موحدانه صیانت از حدود دینی را آزادی می‏نامد. این مسأله از آن جهت اهمیت پیدا می‏کند که تفاوت در برداشت معنای آزادی موجب شده تا برخی از متفکران غربی سوء استفاده‌های ابزاری از ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. نگرشی تطبیقی به ایجاب و قبول در حقوق اسلام و ایران و حقوق خصوصی مدرن

محمدعلی خورسندیان

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 81-118

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.2594.1278

چکیده
  هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمان­ها در نگاه مقایسه‌ای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت می‌کند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. بررسی پدیده پناهندگی از منظر اسلام و حقوق بین الملل

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 119-148

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.2673.1291

چکیده
  مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه اسلام با اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوقی را برای پناهنده به رسمیت شناخته­اند. پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. تأثیر متغیر نکاح در استیفای حق تولیدمثل در حقوق اسلام،انگلیس و آمریکا

محدثه معینی فر

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 149-176

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1817.1162

چکیده
  فرزندآوری و مباحث مربوط به آن، از مسائلی است که در جامعه امروز ایران حائز اهمیت و یکی از عوامل مؤثر بر آن، ازدواج است. به­علاوه، با تحولات خانواده و اضمحلال نسبی آن در کشورهای غربی مسأله فرزندآوری ارزش و اهمیت خود را از دست نداده، اما نحوه توجه به آن بسیار متفاوت شده است. پژوهش پیش­رو، کوشیده به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. درآمدی بر نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری

مهدی هداوند

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 177-210

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1082.1067

چکیده
  از دیرباز، در بیشتر نظام­های حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین­کننده ...  بیشتر