کلیدواژه‌ها = حقوق اسلام
واکاوی فرزندخواندگی درنظام حقوقی اسلام،انگلستان و آمریکا

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-86

10.22091/csiw.2019.730.1030

عبدالجبار زرگوش نسب؛ پرویز باقری


اسیدپاشی بر روی زنان از منظر نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 173-198

10.22091/csiw.2018.1984.1193

علی مشهدی؛ موسی کرمی؛ حسین حبیبی کجیدی