کلیدواژه‌ها = اسلام
موانع ثبوتی عدالت قضایی در اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 183-212

10.22091/csiw.2021.6127.1929

عادل ساریخانی؛ سید حیدرشاه موسوی


بررسی تطبیقی زمان ولوج روح در اسلام و سایر ادیان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-140

10.22091/csiw.2020.4984.1689

عادل ساریخانی؛ حسین محمدی درح؛ قاسم اسلامی نیا


بررسی پدیده پناهندگی از منظر اسلام و حقوق بین الملل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 119-148

10.22091/csiw.2019.2673.1291

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی


حق تعیین سرنوشت در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-90

10.22091/csiw.2017.1151.1072

منوچهر توسلی نائینی؛ فرناز شیرانی