کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
درآمدی بر نسبت میان نظریه اخلاقی امر الهی و حقوق بشر

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 25-42

10.22091/csiw.2023.8774.2349

علیرضا دبیرنیا؛ احسان موحدی پور؛ اعظم طالب نجف آبادی


ظرفیت های جوامع مسلمان در ارتقای آموزش حقوق بشر

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 111-138

10.22091/csiw.2019.3329.1411

مصطفی فضائلی؛ فاطمه السادات حق شناس


اسیدپاشی بر روی زنان از منظر نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 173-198

10.22091/csiw.2018.1984.1193

علی مشهدی؛ موسی کرمی؛ حسین حبیبی کجیدی


همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛ با نگاهی به فقه اسلامی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-32

10.22091/csiw.2017.1767.1155

گودرز افتخار جهرمی؛ علیرضا رضائی


حق تعیین سرنوشت در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-90

10.22091/csiw.2017.1151.1072

منوچهر توسلی نائینی؛ فرناز شیرانی