حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
1. مقایسه خودکنترلی از منظر هیرشی و فیض کاشانی با تاکید بر محجّه البیضا

محمد علی حاجی ده آبادی؛ مجتبی یاسینی نسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.7141.2119

چکیده
  توان مقاومت در برابر کشش‏ها و جاذبه‌های جرائم با اصطلاح خودکنترلی به عنوان عامل تغییردهندۀ نرخ جرم در نظریۀ عمومی جرم معرفی شده است. نسخۀ اسلامیِ اندیشۀ مذکور در منابع متعددی از جمله در کتاب «محجّه البیضا» با عباراتی نظیر ورع، مراقبه و تقوی متبلور گشته است. علی‏رغم قرابت مذکور، خودکنترلی در نسخۀ فیض کاشانی بر اساس اعتقاد ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
2. مفهوم رشد انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تطبیق بر قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان

حسین رحمت الهی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ فرزانه عبدالمحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.6752.2047

چکیده
  نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده ‌است. از همین رو چارچوب‌ اقتصادی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایه‌های مذکور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیله‌ای برای تأمین حاجات حیاتی مادی برای وصول به اهدافی متعالی‌تر در نظر گرفته شده ‌است تا حرکت تکاملی ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
3. نسبت‌سنجی درون‌مایه "حق بر خطا بودن" در اندیشه حقوقی اندیشمندان تشیّع و غرب

حامد نیکونهاد؛ مهدی زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.6609.2014

چکیده
  بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله‌ی قانون جدا می‌داند و برای افراد، حق‌های قانونی غیراخلاقی را مجاز می-شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می‌گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانون‌گذاری تلقی شده ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
4. بررسی تطبیقی جبران خسارت صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلستان

عادل ساریخانی؛ مهدی شریفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.6493.1999

چکیده
  امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضا بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند، در نوشتارحاضر با روش تحلیلی،توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
5. تنوع فرهنگی داوران و قضات در رسیدگی‌های داوری و قضائی بین‌المللی

سید جمال سیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8020.2249

چکیده
  چکیده: یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری نظام فکری در رسیدگی‌های قضایی و داوری بین‌المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینۀ آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته‌اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می‌شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده‌های حقوقی نظر می‌کنند. از آن‌جا که این فرهنگ‌ها ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
6. ماهیت و مبنای مسئولیت قراردادی؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و غرب

محمود کاظمی؛ علی زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.6881.2071

چکیده
  با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان‌هایی بشود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این خسارت‌هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
7. بهره گیری از تامین اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار در دیدگاه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل و اسلام

محمد صالح چیت گران؛ علی فقیه حبیبی؛ حسین رضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7594.2189

چکیده
  دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتاً به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
8. تحلیل حمله بیولوژیک در نظام حقوق بین الملل با تأکید بر ره‌یافت اسلامی

مسلم ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7694.2204

چکیده
  امروزه، فناوری آسان و ارزان جنگ افزارهای بیولوژیک به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این موضوع دیگر نه محدود به قلمرو افسانه‌های علمی و نه محدود به مناطق جغرافیایی خاص است. حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می‌تواند باعث ایجاد مرگ، بیماری، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد و تهدید ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
9. تحلیل ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران، فقه و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

احد طاهری؛ علیرضا فصیحی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.6303.1963

چکیده
  تعهدات بر دو گونه‌اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. در بند 2-2-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهد غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده 239 قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
10. انطباق نظام نامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ایران مصوب 1398 با فقه و نظام مرسوم شرکت های فراملی

شراره مفیدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7951.2239

چکیده
  بدون شک "سودآوری" همیشه نیروی محرکه و زیربنایی پشت همه پیشرفت ها است. اما چون هر سکه دو رو دارد؛ رقابت فزاینده رقابت های تجاری، کیفیت، شفافیت، محیط و جامعه را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و همزیستی مسالمت آمیز تجارت و جامعه را به خطر می اندازد. بدین روی مسئولیت اجتماعی می گوید آنچه را از مردم به دست آورده اید به آنها بازگردانید. ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
11. تحلیل نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از منظر اندیشمندان اسلامی و غرب

عبدالسعید شجاعی؛ غلامعلی قاسمی؛ داود محبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8183.2273

چکیده
  نهاد حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است. در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت تشتت‌‌نظر مشاهده می‌شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می‌شوند. از طرفی از جمله راه‌های نیل به اتفاق نظر ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
12. مطالعه تطبیقی جایگاه توافق انتخاب دادگاه در اسناد سازمان‌های منطقه‌ای

فرهاد ایرانپور؛ سیدحسین اسعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7158.2128

چکیده
  ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای، یکی از مهمترین ابزارهای بسط توسعه اقتصادی و تجاری کشورهای هم‌سود است. گسترش روابط اقتصادی نیازمند بکارگیری ابزارهای گردش ثروت یعنی، قراردادهای تجاری بین‌المللی مانند بیع، حمل‌و‌نقل و بیمه میان کشورهای هم‌پیمان است. در صورت بروز اختلاف در اجرای قراردادهای یاد شده، امکان مراجعه به دادگاه‌های هر یک ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
13. تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، هم سنجی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

داود محبی؛ سید علی اصغر رحیمی؛ پروین زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.6987.2093

چکیده
  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، درحالی که به دولت های عضو، اجازه داده تا در وضعیّت های اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادی ها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشته که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شوند. هدف از پیش بینی چنین اصولی، پیشگیری از سوء استفاده از حقّ تعلیق و نقض گسترده ی حقوق بشر توسّط دولتها به بهانه ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
14. مطالعه تطبیقی خاتمه دادن به قرارداد به عنوان شیوه جبران خسارت در حقوق اسلام و اسناد بین المللی

محمدمهدی معصومی؛ محمد صالحی مازندرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.6323.1968

چکیده
  خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
15. مطالعه تطبیقی ماهیت داوری در حقوق غرب؛ حقوق ایران و فقه امامیه

حسین هوشمند فیروزآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7643.2194

چکیده
  تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بین‌المللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل می‌کند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
16. بررسی تحول اصل عدالت در حقوق قراردادها در پرتو تحول ادبیات اقتصادی؛ از مکتب کلاسیک تا مکتب رفتاری

فاطمه خارکش؛ جلیل قنواتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7904.2233

چکیده
  با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده‌اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می‌توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه‌بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
17. مطالعه تطبیقی مصونیت و مسئولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و نظام کامن لا

یاسمن سعیدی؛ ابراهیم یاقوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7707.2207

چکیده
  قضات در حقوق ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف با استنکاف از رسیدگی به دعوا شوند مسئولیت مدنی خواهند داشت اما درصورت اشتباه، مسئول جبران خسارت دولت خواهد بود. هدف از مداقه تطبیقی بر پژوهش حاضر روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون دو مکتب فقه امامیه و نظام کامن لا می باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای انجام ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
18. استقلال در مسئولیت حقوقی (غیرکیفری): مطالعه تطبیقی قاعده «وزر» در فقه امامیه و «مسئولیت مستقل» در حقوق بین‌الملل

محمد ستایش پور؛ علی حدادزاده شکیبا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8233.2283

چکیده
  استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل، دانسته می‌شود و به این جهت است که در نظام‌های حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می‌شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی‌توان بابت آن ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
19. قاعده احتیاط، و رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی

احمد دیلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8133.2266

چکیده
  ترجیح پیشگیری بر درمان، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. احتیاط گونه ای مهم از پیشگیری است. به ویژه در ده های اخیر، بر «رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی» بیشتر تأکید می گردد. اما، مراد از این عنوان چیست؟ در این رویکرد، احتیاط چه نقشی در مسئولیت مدنی ایفا می کند؛ و به طور مشخص نقش کدام یک از مولفه های مسئولیت مدنی را بر عهده می گیرد؟ ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
20. مجازات زانی در قتل عمدی مولود نامشروع؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و عامه

محمد امین ملکی؛ محمدهادی توکل پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8540.2318

چکیده
  یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه پدر، مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمی‌شود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعی پدر و فرزندی منتفی است. با توجه به انتفای ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
21. ممنوعیت اعدام و مشروعیت اسقاط جنین، قبض و بسط ناروا در حق بر حیات

حسین جوان آراسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8462.2306

چکیده
  حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش‌فرض تمامی حقهایی است که برای انسان به رسمیت شناخته می‌شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیتهایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
22. مبانی و اصول عامه عقود مستمر در مطالعه تطبیقی فقه اسلامی، حقوق ایران و غرب

محمدحسین وکیلی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7486.2167

چکیده
  توافقات حقوقی در موضوعات وابسته به زمان در قالب عقد مستمر صورت می‌گیرد که دارای کارکردی زمان‌محور است. بر اساس همین وصف تمایزات ماهوی و حکمی قابل توجهی در این عقود بوجود آمده است که گونه مستقلی از انواع عقود را مبتنی بر تحلیل‌ها و توجیهات حقوقی نمایان می‌سازد. قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از این عقود ذکر ننموده است اما وجود مصادیق ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
23. مطالعۀ تطبیقی ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نیما سکوتی؛ محمود حکمت نیا؛ جواد حسین زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7044.2104

چکیده
  سرمایه گذاری جسورانه یکی از روشهای نوین تأمین مالی است که سازوکار عملیاتی آن در قالب "صندوق سرمایهگذاری جسورانه" صورت می گیرد. موضوع این شیوۀ تأمین مالی، سرمایه گذاری بر روی دارایی های مبتنی بر ایدههای نوآورانه و تأمین مالی شرکتهای سرمایه پذیر است. ضرورت تبیین ماهیت این نهاد مالی از آن جهت اهمیت می یابد که فهم احکام و آثار مترتب ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
24. مبنای حاکم بر مسئولیت‌های قراردادی در حقوق آمریکا ومطالعه تطبیقی با فقه و حقوق ایران

فائزه واحد؛ مجتبی زاهدیان؛ احمد تاجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7682.2206

چکیده
  چکیده قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالش‌ها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین می‌نماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، رژیم مسئولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
25. دعاوی نفع عمومی ظرفیتی در احیای حقوق عامه؛ مطالعه موردی تطبیقی

فاطمه اصحابی؛ خیرالله پروین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8223.2280

چکیده
  منفعت عمومی در برگیرنده اموریست که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد. دعوای منافع عمومی با برداشت موسع از قاعده حق طرح دعوا و اجازه دادن به اشخاص یا سازمان های مردم نهاد برای طرح دعوا به نمایندگی از مردم ، نقش مهمی در دسترسی به عدالت و پیگرد قانونی برای اثبات یا اجرای حقوق مردم که به دلایل مختلف مانند فقر، ناتوانی، بی سوادی یا غفلت، قادر ...  بیشتر