حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
26. تدابیر سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با تجاوز جنسی

محمدعلی الهی؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7612.2191

چکیده
  در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوه‌ی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
27. مطالعه تطبیقی جایگاه توافق انتخاب دادگاه در اسناد سازمان‌های منطقه‌ای

فرهاد ایرانپور؛ سیدحسین اسعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7158.2128

چکیده
  ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای، یکی از مهمترین ابزارهای بسط توسعه اقتصادی و تجاری کشورهای هم‌سود است. گسترش روابط اقتصادی نیازمند بکارگیری ابزارهای گردش ثروت یعنی، قراردادهای تجاری بین‌المللی مانند بیع، حمل‌و‌نقل و بیمه میان کشورهای هم‌پیمان است. در صورت بروز اختلاف در اجرای قراردادهای یاد شده، امکان مراجعه به دادگاه‌های هر یک ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
28. مداخله بر اساس دعوت در حقوق بین الملل و استعانت از غیرمسلمانان، درنگی بر امارت نوپیدای اسلامی در افغانستان

سید مصطفی میرمحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8007.2246

چکیده
  منطقه خاورمیانه بویژه سرزمینهای اسلامی همواره شاهد انواع دخالتهای نظامی و دیپلماتیک دول اروپایی و غربی بوده است. این دخالتها پس از جنگ جهانی دوم نیز به صور مختلفی از جمله از طریق دعوت، توافق و یا کمک نظامی ادامه یافته است. دخالت بیگانگان در منطقه بدون اجازه و یا همراهی مقامات و حکومتهای محلی مقدور نبوده و نیست. آنچه در ادبیات بین الملل ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
29. مطالعه تطبیقی مفهوم قراردادهای یک جانبه در حقوق انگلیس، فرانسه، فقه و ایران

نورا احسانگر؛ علیرضا یزدانیان؛ حسن بادینی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.6274.1958

چکیده
  اصطلاح قرارداد یک­جانبه در ظاهر حاوی یک تعارض صریح است زیرا قراردادها حداقل دو طرف داشته و دوجانبه­اند. اعمال حقوقی یک­­جانبه از دایره­ی عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند. اصطلاح قرارداد یک­جانبه در انگلیس به عقودی اطلاق می­شود که با تحقق قبولی تنها ایجاب­کننده در برابر مخاطب، متعهد شده و از ناحیه مخاطب تعهدی وجود ندارد ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
30. رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه

عرفان باباخانی؛ هادی رستمی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 31-62

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7242.2136

چکیده
  افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام‌ حقوقی فرانسه از سال‌های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر می‌شود. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
31. التقاط پارادایمی نظام عدم اجرای تعهد و خسارات حاصله از آن در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی با فقه امامیه و حقوق فرانسه

عطالله بیگدلی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 63-96

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.6364.1977

چکیده
  در نظام رومی ژرمنی مفاهیم، احکام و فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، شفاف و روشن است: مفهوم ضرر مفهومی وسیع است و تقصیر نقش عمده‌ای در ایجاد مسئولیت مدنی دارد، فرایند اجرای تعهد با درخواست کتبیِ اجرا آغاز و در صورت مواجه شدن با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، اجبار غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ قضائی و سرانجام ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
32. درنگی در نقش ثبوتی علم و اطلاع مخاطب انشاء در حقوق اسلام و غرب

نصراله جعفری خسرو آبادی؛ مرضیه علیمرادی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.5714.1859

چکیده
  در نظام­های حقوق خارجی و اغلب اسناد بین­المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب، قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
33. موانع ثبوتی عدالت قضایی در اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه

عادل ساریخانی؛ سید حیدرشاه موسوی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 183-212

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.6127.1929

چکیده
  موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می­آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می­کنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
34. جستاری تطبیقی در اعتبار گواهینامه‌های ثبت طرح‌های صنعتی

زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 213-242

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7922.2234

چکیده
  حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام‌هایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه می‌شود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها می‌توان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته، این حوزه از حقوق مالکیت ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
35. ظرفیت های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از قربانیان نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگ یمن

مصطفی فضائلی؛ مهناز رشیدی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 243-272

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8000.2245

چکیده
  نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق­طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می­باشد. ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
36. تولید و کاربرد موشک های بالستیک در حقوق بین الملل و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران

غلامعلی قاسمی؛ عباس ایمن اسلامیه

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 273-308

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8025.2251

چکیده
  امروزه موشک ­های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس و استراتژیک، علاوه بر نقش برتری­ دهنده آن در جنگ گرم،  در زمان صلح و جنگ سرد نیز نقشی اساسی داشته و عاملی تعیین­کننده در بازدارندگی دفاعی محسوب می­شوند. پژوهش حاضر با روش مطالعات کتابخانه­ ای، جستاری تحلیلی برای پاسخ دادن به این پرسش بنیادین است که واکنش حقوق بین­ الملل ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
37. مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجراهای آن در ایران و غرب (با تأکید بر کووید-19)

محمد باقر مقدسی؛ زهرا عامری؛ احمد خسروی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 309-338

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7754.2217

چکیده
  واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می کند. با گسترش بیماری‌های همه‌گیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل می‌گیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟ و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟ نتایج این پژوهش ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
38. امکان سنجی مسئولیت مدنی کارفرما با مبنای مسئولیت محض در حقوق ایران و کامن لا

منصور نصرتی؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده؛ علی غریبه

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 339-366

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.6776.2051

چکیده
  به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی و نیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی در مواردی جهت حمایت از حقوق زیاندیده و نیز عامل زیان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی از فعل دیگری بدانند که تحت حمایت و نظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
39. جایگزین مجازات حبس برای زنان در نظام های عدالت کیفری ایران و کشورهای غربی: با نگاهی به رویکرد فقه اسلامی

روح الله اکرمی؛ نرگس محمدیان

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7494.2169

چکیده
  استفاده از حبس به­ عنوان یک ضمانت اجرای مهم در برخورد با بزهکاری در سیاست کیفری کشورهای مختلف با موفقیت چندانی همراه نبوده و همین امر سبب گرایش مراجع تقنینی و قضایی به استفاده از جایگزین های آن شده است. چرایی و چگونگیِ تحدید حبس نسبت به زنان از مسائلی است که ذهن اندیشمندان و سیاست گذاران را در سطوح ملی و بین الملل به خود معطوف داشته ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
40. مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی شرط قدرت بر تسلیم در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

سید امیرمهدی امین؛ سید حسن شبیری زنجانی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 35-60

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.6749.2042

چکیده
  قدرت بر اجرای تعهد در حقوق تعهدات به طور عام و قدرت بر تسلیم مبیع در عقد بیع به طور خاص از شرایط صحت مطلق معاملات است؛ اما در ماهیت آن اختلاف است که آیا این قدرت، از اوصاف شخص متعهد است یا فارغ از مقدورات شخصی متعهد، از شروط موضوع تعهد است و تسلیم و تسلّم چه از ناحیه متعهد و چه متعهدله و چه شخص ثالث کفایت می کند؟ از یک دیدگاه، «قدرت بر ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
41. مسئولیت مدنی پلی بک در فقه، حقوق ایران و آمریکا با نگاهی به اصول حکمرانی مطلوب

پرویز باقری؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ سیما اسماعیل پور

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 61-86

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.5846.1887

چکیده
  مطالعه‌ حاضر به بررسی پلی بک (لب ­خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا مشخص نماید که آیا اجرای پلی ­بک  در کنسرت زنده‌ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و آمریکا می‌گردد یا خیر؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی ­بک را در پیش گرفته‌اند اما علی­رغم بازخواست موردی پلی­ ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
42. قرارداد توزیع انتخابی، مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران

محمد باقر پارساپور؛ سجاد کلانترزاده سعدآباد

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 87-116

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.7202.2131

چکیده
  هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت­ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده­اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ­ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
43. مؤلفه‌های مؤثر در ارزیابی اصل مهلت معقول در دادرسی کیفری (با نگاه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر)

الهام حیدری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 149-182

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.6561.2007

چکیده
  رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفری از عناصر مهم دادرسی منصفانه است که همزمان منفعت و مصلحت متهم، بزه دیده و جامعه را به دنبال دارد. قانونگذار در ماده (3) قانون دادرسی کیفری 1392 با بکاربردن عبارت «در کوتاه­ترین مهلت ممکن» بر ضرورت رعایت این اصل در دادرسی کیفری تأکید کرده است. با وجود این، در حقوق داخلی معیاری برای سنجش رعایت اصل مذکور ...  بیشتر