1. فهرست مقالات شماره 20 (دوره 6، شماره 2، تابستان 1398 )
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 0-0

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1427

چکیده
  1- دستیار قضایی در فرانسه؛  نهادی برای تربیت قاضی و افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی در ایران/1  / سیدناصر سلطانی2- رویکرد  سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق زن /  /25محیا صفاری­نیا3- توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا ...  بیشتر

2. فهرست مقالات دوره 6 شماره 3 پاییز 1398
دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 0-0

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1474

چکیده
    ˜فهرست مطالب™   1. نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران                                                                                                                                        ...  بیشتر

3. انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی

حسن پوربافرانی؛ احسان اکبری فرد؛ حسن بدری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.555

چکیده
    موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می‌‌شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با ...  بیشتر

4. قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

حمزه اسفندیاری‌بیات؛ مهسا مدنی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.562

چکیده
   قاعده «ما‌یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که ...  بیشتر

5. دوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه

مهدی شهابی؛ نفیسه جعفری

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.747

چکیده
  قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌ که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) ...  بیشتر

6. معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

محمدباقر پارساپور؛ سوسن نوربخش

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.798

چکیده
   اولیای قانونی در کلیه‌ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می‌باشند. تعریف «مصلحت» در همه‌ی نظام‌های حقوقی توأم با گونه‌ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت‌های تقنین، قضا و اجرا می‌تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب‌های ...  بیشتر

7. نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام و مقایسه‌ی آن با حقوق غرب

نصراله جعفری خسرو آبادی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.862

چکیده
  دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می‌شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می­باشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب ...  بیشتر

8. همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛ با نگاهی به فقه اسلامی

گودرز افتخار جهرمی؛ علیرضا رضائی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.1767.1155

چکیده
  رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بین­الملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حق­های بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزه­های مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیت­ها بسیار راهگشاست. ...  بیشتر

9. بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریه حکمرانی خوب

محسن طاهری؛ محمد جواد ارسطا

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.2484.1259

چکیده
  شفافیت، مقوله­ای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد می­شود و یکی از مؤلّفه­های اساسی حکمرانی خوب به شمار می­آید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را می­توان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینه­ساز و تقویت­کننده دیگر مؤلفه­ها نیز به شمار ...  بیشتر

10. قابلیت جمع شیوه‌های جبران خسارت قراردادی در حقوق اسلام و ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی

محمدباقر پارساپور؛ سید میلاد حسینی؛ احد شاهی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.1019

چکیده
  در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین­المللی شیوه‌های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن­ها را باید از شیوه­های پیش­گیرانه‌ی نقض تعهد تفکیک کرد. به­طور معمول شیوه­های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه­های مشترک ...  بیشتر

11. محدودیت‌های آزادی‌های عمومی در حکومت‌های اسلامی و سکولار

علی بهادری جهرمی؛ علی فتاحی زفرقندی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.917.1051

چکیده
  آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع ...  بیشتر

12. حمایت از حق سلامت کودکان در مخاصمات مسلحانه از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی

مریم جوادپور

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1667.1142

چکیده
  کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت‌های وجودی‌شان، آسیب‌پذیرترین افراد جامعه‌ی انسانی هستند و به دلیل این آسیب‌پذیری نیازمند حمایت می‌باشند؛ این آسیب‌پذیری بیشتر زمانی رخ می‌دهد که مخاصمه مسلحانه‌ای‌ اتفاق ‌افتد و با نادیده‌گرفتن حقوق فطری و شأن و کرامت انسانی موجب هلاکت، استثمار و سوء‌استفاده از کودکان - خصوصاً خشونت جنسی علیه ...  بیشتر

13. بررسی عنصر روانی جرم بین المللی نسل زدایی در فقه و حقوق

پویان بیگلری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1604.1137

چکیده
  دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی روندا  بند 3 ماده 2 دیگر اعمال قابل مجازات مربوط به نسل زدایی ذکر گردیده است که بند د  آن  تلاش برای نسل زدایی می باشد. در رویه قضایی این دیوان کسانی که عنصر مادی در پرونده آنها موجود نبوده است فقط با اثبات موجودیت عنصر روانی مشمول مجازات شدند .شباهت این مسئله در حقوق بین الملل با موضوع تجری در ...  بیشتر

14. درنگی مقایسه‌ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی)

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمد صادق قبولی درافشان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2452.1253

چکیده
  ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام ...  بیشتر

15. تحلیلی بر نظام نیمه ‌آزادی در حقوق کیفری ایران و فرانسه با رویکردی به مبانی فقهی آن

روح الله اکرمی؛ فرزانه سیف الله پور

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 1-38

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3221.1387

چکیده
  نظام نیمه‌آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت‌های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می‌سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می‌گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل ...  بیشتر

16. جایگاه ستون فقرات نظام حقوقیِ رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی حقوقی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی

نصراله جعفری خسرو آبادی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1466.1110

چکیده
  در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی می­شوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد می­شود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ...  بیشتر

17. بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام

ایرج بابایی؛ اسماعیل کشاورز صفی ئی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2486.1260

چکیده
  ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب­بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق­محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق­های دیگران بوده است. به گونه­ای که  فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می­باشند. ...  بیشتر

18. اصل حاکمیت اراده در حقوق غرب و اسلام مبانی، آثار و پیشینه تاریخی

محسن اسماعیلی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1554.1124

چکیده
  اصل حاکمیت اراده بنیادی­ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی ...  بیشتر

19. مفهوم و جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق اروپا و حقوق موضوعه ایران: با رویکردی به عدل و انصاف در فقه امامیه

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مجید رضایی دوانی؛ سید محمد صادق قبولی درافشان

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3327.1410

چکیده
  اصل حاکمیت اراده بنیادی­ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی ...  بیشتر

20. سوء استفاده از حق تألیف در حقوق آمریکا و ایران

محمد علی انصاری پور؛ حسین باقری نیا

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3703.1465

چکیده
  سوء استفاده از حق تألیف موضوعی است که عدم توجه به آن و فقدان قانونی که بتواند با این پدیده مقابله کند می‌تواند در آینده منجر به سوء استفاده‌های گسترده در زمینه ی مالکیت فکری بشود. قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری آن‌چنان که باید در ایران مورد توجه قرار نگرفته‌اند. از جمله می توان به فقدان مقرراتی در خصوص سوء استفاده از حق تالیف ...  بیشتر

21. وضعیت کادر امدادی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی

احمدرضا توحیدی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2011.9.2875.1320

چکیده
  تامّل بر سوابق جنگ­ها و مخاصمات صد ساله اخیر مبیّن آن است که بعضاً طرفین جنگ از ابزارها و تاکتیک­هایی بهره برده­اند که مغایر اصول حقوقی می­باشد، از جمله بکار گیری خدعه در استفاده، پوشش و آرم کادر امدادی برای نیروهای رزمنده جهت یورش به دشمن و یا هدف قرار دادن مراکز و نیروهای امدادی و پزشکی. این در حالی است که به واسطه­ی اصول ...  بیشتر

22. مفهوم برابری در مقابل قانون در مشروطیت ایران و آلمان 1849

سید ناصر سلطانی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.4141.1536

چکیده
  یکی از خواست­ های تاریخی جنبش مشروطه ­خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه­هایی از جامعه مواجه شد. این گروه­ها از یک سو برابری در ...  بیشتر

23. مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی در کامن لا و حقوق ایران با توجه ویژه به مسئولیت امین

محمدباقر پارساپور؛ سیداحمد حسینی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.4649.1632

چکیده
  از نوشته­ های کامن­ لا و حقوق داخلی چنین برمی­ آید که نمی­  توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده­اند. اما به نظرمی­ رسد مسئولیت محض را نمی­توان دارای یک مبنای مستقل ...  بیشتر

24. معیار رکن روانی جرم غیرعمدی در حقوق کشورهای اسلامی و غربی با نگاهی به رویکرد فقه اسلامی

روح الله اکرمی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.5438.1799

چکیده
  یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده­اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب­تر و چرایی آن می­باشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق می­دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ...  بیشتر

حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
25. جایگزین مجازات حبس برای زنان در نظام های عدالت کیفری ایران و کشورهای غربی: با نگاهی به رویکرد فقه اسلامی

روح الله اکرمی؛ نرگس محمدیان

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7494.2169

چکیده
  استفاده از حبس به­ عنوان یک ضمانت اجرای مهم در برخورد با بزهکاری در سیاست کیفری کشورهای مختلف با موفقیت چندانی همراه نبوده و همین امر سبب گرایش مراجع تقنینی و قضایی به استفاده از جایگزین های آن شده است. چرایی و چگونگیِ تحدید حبس نسبت به زنان از مسائلی است که ذهن اندیشمندان و سیاست گذاران را در سطوح ملی و بین الملل به خود معطوف داشته ...  بیشتر